Podgrzewacz paliwa

Stosowane w palnikach dla zapewnienia działania układu paliwowego w niskich temperaturach.

Wzrost lepkości wraz ze spadkiem temperatury, któremu towarzyszy zmętnienie, krystalizacja i dalsze utwardzanie. Przy znacznym wzroście lepkości normalne działanie układu paliwowego zostanie zakłócone, aż do całkowitego zaniku zasilania olejem. Podgrzewacze oleju są stosowane w palnikach w celu przeciwdziałania tym negatywnym czynnikom i mają zwykle dwie funkcje. Podgrzewają olej przy uruchamianiu palnika, tzw. ogrzewanie i utrzymanie określonej temperatury oleju podczas pracy palnika, zwanej także ogrzewaniem pośrednim. Funkcje te można wykonywać zarówno indywidualnie, jak i łącznie.