Układarka poboczy DG 1500

· Układarka poboczy HYDROG przeznaczona jest do
  wysokowydajnego rozkładania kruszywa, tłucznia, żwiru,
  destruktu itp., a także gorącej masy asfaltobetonowej.
  Maszyna znacznie zwiększa wydajność pracy w
  porównaniu z rozkładaniem ręcznym lub przy użyciu
  równiarki. Przy pomocy 3-osobowej brygady pracowników
  można ułożyć kilkanaście kilometrów pobocza w ciągu
  jednej zmiany. Estetyka ułożonego pobocza nie ma
  sobie równych.
· Poprzez wymienne uchwyty mocujące jedna układarka
  HYDROG może być montowana do wielu nośników.
· Zespoły robocze układarki HYDROG są napędowo
  niezależne od nośnika.

ZASADA PRACY
Ładowarka (lub inny nośnik) pcha jadącą na własnych
kołach układarkę oraz znajdujący się przed nią samochód
– wywrotkę. Samochód opiera się na zderzakach rolkowych
układarki. Do zasobnika układarki na bieżąco zsypuje się
materiał z podniesionej skrzyni wywrotki. Materiał zrzucany
jest podajnikiem taśmowym znajdującym się na dnie
zasobnika. Prędkość podajnika jest regulowana. Całość
wyposażona jest w układ hydrauliki napędzany własnym
silnikiem spalinowym. Wydajność układania regulowana
jest bezstopniowo.


WYPOSAŻENIE

→ Kosz zasypowy – zasobnik, kształt i szerokość
   wsypu dopasowane do większości wywrotek, opuszczana
   hydraulicznie przednia ściana zapobiega dociśnięciu
   układarki przez skrzynię wywrotki
→ Zderzaki rolkowe - 2 szt. na belce skrętnej – dopasowują
   się do kół wywrotki, regulacja wysuwu hydrauliczna
   (obsługuje większość wywrotek)
→ Taśmociąg - do materiałów zimnych jak np. żwir,
   kruszywo, grunt, piasek itp. (standard), do asfaltobetonu
   o temp. Do 200 °C (opcja), napędzany hydraulicznie,
   prędkość taśmy regulowana
→ Lemiesz boczny formujący pobocze - podnoszony,
   pochylany hydraulicznie, poszerzenie lemiesza
   wysuwane hydraulicznie, regulowany wysuw całego
   zespołu lemiesza wraz ze stanowiskiem operatora –
   pozwala na kompensowanie błędów toru jazdy ładowarki
→ Podwozie układarki na sześciu kołach o wysokiej
   nośności. 
→ Stanowisko operatora z fotelem i pasem
   bezpieczeństwa za lemieszem bocznym
→ Licznik motogodzin.
→ Wskaźnik wysokości układanego pobocza.
→ Wskaźnik pochylenia układanego pobocza (w %).
→ Sterowanie z pulpitu sterowniczego na stanowisku
   operatora.
→ Sygnał akustyczny do komunikacji między operatorami
   dosypywacza, nośnika i wywrotki

DANE TECHNICZNE
· Silnik spalinowy Briggs & Stratton 34 KM diesel
  chłodzony cieczą
· Szerokość układanego pobocza : regulowana płynnie,
  hydraulicznie wysuwem lemiesza oraz poprzez moduł
  poszerzający 0 ÷ 1.500 mm standard lub jako opcja
  0 ÷ 2.000 mm
· Wysokość układanej warstwy : -/+300 mm od poziomu
  drogi, regulowana hydraulicznie (możliwość układania
  wielowarstwowego w kilku przejściach)
· Kąt układanego pobocza : +/- 15° regulowany
  hydraulicznie
· Prędkość układania pobocza : do 50 m/min
· Wydajność : do 300 t/h, płynna regulacja hydrauliczna
  prędkości taśmociągu
· Wymiary robocze maksymalne : 2.820 x 4.970 mm
· Wymiary transportowe : 2.350 x 3.400 mm
· Wysokość : 1.890 mm
· Masa : 2.610 kg