TERMA --- ekologiczność kretów

Jednym z celów, jaki postawiła sobie firma TERMA, opracowując maszyny przeciskowe, jest ekologiczność związana z pracą kretem. Kret jak każda inna maszyna budowlana, zawierająca ruchome części, do prawidłowej pracy potrzebuje smarowania. W kretach mamy do czynienia z otwartym obiegiem zasilająco-smarującym. Smarowanie jest realizowane poprzez generowanie mgły olejowej w Stacji Sterującej, w powietrzu wpływającym do kreta ze sprężarki i realizującym jego zasilanie. Wprowadza ono w ruch tłok kreta oraz elementy odpowiedzialne za zmianę kierunku pracy kreta. Następnie jest wydmuchiwane do atmosfery poprzez tylne otwory wylotowe. Mamy zatem do czynienia z obiegiem smarującym otwartym. Aby praca taką maszyną przeciskową była ekologiczna, olej stosowany do jej smarowania powinien być biodegradowalny, nieszkodliwy dla środowiska. Jednocześnie powinien cechować się odpowiednimi właściwościami smarnymi na tyle, by zapewnić współpracującym ze sobą elementom ruchomym kreta odpowiednie warunki smarne, by nie doprowadzić do ich zatarcia. Trudno pogodzić tak sprzeczne, wykluczające się wzajemnie wymagania. Opracowanie substancji o wysokich właściwościach smarnych, jednocześnie będącej nieszkodliwą dla środowiska, o ile w ogóle możliwe, wiązałoby się z bardzo wysoką ceną takiego preparatu. Warto dodać, że przy typowych warunkach pracy i sprawnej maszynie przeciskowej, zapotrzebowanie na olej kształtuje się na poziomie 1 litra oleju na każde 100 metrów przecisku. Rozwiązaniem problemu okazało się zastosowanie w konstrukcji kretów, wymiennych elementów uszczelniających oraz prowadzących. W kretach produkowanych przez firmę TERMA,  elementy te wykonywane są z teflonu. Separują one współpracujące ze sobą elementy ruchome kreta, głównie cylinder oraz bijak. Metalowe powierzchnie nie wymagają utrzymania pomiędzy nimi spójnego i bogatego we właściwości smarne typowego „filmu olejowego”, jaki jest niezbędny do prawidłowej współpracy pomiędzy elementami metalowymi w innych maszynach, jak choćby silnik samochodowy. To te teflonowe elementy w kretach, przejmują na siebie główne zadanie związane z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy dla elementów współpracujących ze sobą na zasadzie tarcia.