MASTER --- przewody zasilające do 3-fazowych nagrzewnic